ON-LINE
REZERVACE

Provozní řád

 1. Internetová rezervace

  • zákazníci si mohou rezervovat kurty a další sportoviště měsíc dopředu a to v maximálním počtu 5 rezervací dopředu
  • zákazníci jsou povinni zrušit svou rezervaci nejpozději 24 hod.předem
  • při první nezrušené rezervaci 24hod. předem je hráč povinen uhradit 50% ceny kurtu (sportoviště), při druhé nezrušené rezervaci je zákazníkovi odebrán rezervační kód a je zrušena jeho možnost rezervování po internetu. Po uhrazení všech svých pohledávek ve 100% výši je zákazníkovi možnost rezervace znovu obnovena
  • majitelé FIX a MANAGER karet jsou povinni nahlásit zrušenou rezervaci na recepci na tel.241470928-9 (z důvodu evidence náhrad), nenahlášená náhrada nebude akceptována
  • studentské slevy a jiné hráčské slevy /Arena Liga, Stolní tenis Liga atd. / jsou zákazníci povinni hlásit předem, při nahlášení slevy po hře nebude sleva uznána
  • studenti jsou povinni se pro uplatnění studentské slevy prokázat platným studijním průkazem, jinak sleva neplatí
  • ceny kurtu a jiných sportovišť jsou platné podle aktuálního ceníku, změny cen vyhrazeny
 2. Návštěvníci Squashareny jsou povinni

  • Do solária a ke kurtům vstupovat pouze po přezutí
  • Nesportovat pod vlivem alkoholu
  • Na kurty a do cvičebního sálu používat čistou sportovní obuv se světlou podrážkou, v případě poškození nebo znečištění kurtů nevhodnou obuví, poškozenou ortézou, nebo rozbitou raketou účtujeme zákazníkovi pokutu ve výši 1500,-Kč
  • Udržovat pořádek ve všech prostorách SQUASHARENY
  • Nepoužívat sprchy v případě kožních chorob a plísní
  • Řídit se jednotlivými provozními řády v zařízeních
  • Dodržovat přísný zákaz kouření v celé budově
  • Ve svém zájmu nežvýkat v průběhu sportování
  • V případě zranění vyhledat první pomoc na recepci
  • Sportovat dle svých schopností a možností
  • Řídit se pravidly squashe
  • Za zlomení vypůjčené rakety účtujeme zákazníkovi 500,- Kč (1/3 původní ceny)
 3. squasharena

  • Neručí za věci mimo uzamčenou skříňku, v rámci větší bezpečnosti je možno zapůjčit na recepci druhý zámek na skříňku
  • Upozorňuje, že děti a mládež jsou povinni používat ochranné brýle při hře squash a dospělým hráčům squashové brýle používat doporučuje
  • Si vyhrazuje právo obsadit neobsazený, ale rezervovaný kurt platícím zákazníkem 5 minut po začátku hrací hodiny
  • Se zavazuje ke každodennímu úklidu celých prostor
  • Nabádá ke vzájemné opatrnosti při hře squashe
  • Koutek pro hraní dětí ve vstupní místnosti je bez dozoru obsluhy a za své děti ručí po celém areálu jejich rodiče, nebo opatrovníci
 4. Solarium

  Obsluhující personál určí po individuální konzultaci se zákazníkem typ jeho pleti, doporučí počáteční dobu opalování a navrhne další průběh opalovacího cyklu. Seznámí zákazníka se solárním řádem studia, s typy solárií ve studiu, s typy použitých lamp a s doporučenými maximálními intervaly opalování na jednotlivých soláriích.

  DOKUMENTY KE STAŽENÍ [.pdf]

  Zákazník je povinen informovat obsluhující personál o následujících skutečnostech:

  • o citlivosti na sluneční záření
  • o používání léků, zejména antibiotik
  • o očních poruchách, operacích oční čočky
  • o případných kožních onemocněních
  • o případných alergiích
  • o těhotenství
  • o případných dalších skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh opalování

  Tyto skutečnosti budou uvedeny na kartě zákazníka.

  Typ pleti I
  pleť nápadně světlá, pihy, načervenalé vlasy, obvykle se nikdy neopálí, vysoký sklon ke slunečnímu úžehu

  Typ pleti II
  pleť poněkud tmavší než u typu I, řídký výskyt pih, obvykle možné mírné opálení, vysoký sklon ke slunečnímu úžehu

  Typ pleti III
  pleť světle hnědá, pihy se téměř nevyskytují, obvykle dobré opalování, dosti malý sklon ke slunečnímu úžehu

  Typ pleti IV
  pleť hnědá, žádné pihy, velice dobré opalování, téměř nikdy sluneční úžeh

  OVLÁDÁNÍ SOLÁRIÍ
  Solárium je spouštěno z recepce přes PC. Solárium se automaticky sepne za tři minuty. Tento čas máte k dispozici pro svléknutí a odlíčení. Solárium se automaticky vypne po uplynutí nastavené doby opalování. V tomto studiu ovládání solárií obsluhuje vyškolený personál.

  HYGIENA
  Solárium musí být dezinfikováno speciální dezinfekcí určenou k tomuto účelu /Gutar - ředí se!/ po každém použití. Tato dezinfekce účinkuje do 30 sekund, nejdéle do dvou minut a není agresivní vůči lidské pokožce, ani vůči akrylové desce. Dezinfikované solárium je označeno nápisem "Čerstvě dezinfikováno". Pokud nejste s vyčištěním solária spokojeni, požádejte prosím o opakování dezinfekce.

  POKYNY PRO ZÁKAZNÍKA

  • Upozorněte obsluhující, pokud jste v našem studiu poprvé.
  • Požádejte o vysvětlení obsluhy solária / u jednotlivých typů se liší
  • Seznamte se důkladně s maximálními doporučenými intervaly opalování.
  • Před opalováním se odličte a odložte si šperky. Upozornění : Za věci odložené v solariu neručíme!!!
  • Neužívejte běžné ochranné opalovací prostředky. Doporučujeme používat speciální solární kosmetiku. Informace o kosmetice naleznete zde, nebo u obsluhujícího personálu.
  • Při opalování je nutné nosit ochranné brýle. K dispozici jsou na vyžádání u obsluhy. U obsluhujícího personálu si můžete také zakoupit brýle vlastní. Doporučujeme z hygienických důvodů.
  • Pokud užíváte léky, trpíte kožním onemocněním, oční poruchou či alergií, poraďte se svým lékařem. Také pro těhotné ženy a děti do 12 let doporučujeme před používáním solária poradit se s lékařem.

  !!! Upozorňujeme naše zákazníky, že po požití alkoholu nebo jiných omamných látek se stává slunění v soláriu rizikovým, a budete obslouženi pouze na vlastní nebezpečí !!!

 5. Provozní řád šaten ve SquashAreně

  • Prostory šatnových skříněk slouží k pouze odkládání šatstva a svršků.
  • Neponechávejte prosím své cennosti ve skříňkách, neručíme za ně !!!
  • Neponechávejte šatnovou skříňku nezamčenou i při sprchování.
  • Zamykejte vždy na oba zámečky zapůjčené na recepci (ženy si mohou druhý zámečk zapůjčit).
  • Neponechávejte své tašky ležet otevřené a bez dozoru v šatnách, v sále AE a i u squash-kurtů.
  • Nenechávejte ležet klíčky od skříněk volně na židlích a stolcích.

Squash Arena vám přeje příjemnou zábavu při aktivním využívání volného času.