ON-LINE
REZERVACE

Pravidla ligy

PRAVIDLA LIGY

 1. 1.    Základní informace

a.    Zápasy v Arena lize se hrají na 3 vítězné sety.

b.    Zápasy se hrají pouze ve SquashAreně. Pokud budou zápasy odehrány na jiných kurtech, nebude výsledek započítán do výsledků.

c.    Hraje se se žlutým dvojtečkovým míčkem Dunlop (hráči si ho nosí sami).

d.    Hráčům se doporučuje rezervovat si kurty předem.

 

 1. 2.    Rozdělení ligy a nasazení hráčů na začátku roku

a.    Arena liga je rozdělena do skupin, a to většinou po pěti hráčích; v prvních pěti ligách hraje šest hráčů.

b.    Nasazení hráčů do jednotlivých skupin (Liga 1, Liga 2, Liga 3, ...) se provádí na začátku roku podle výsledků ve skupinách Areny Ligy z roku předchozího.

c.    Při nasazení nového hráče na začátku roku je tento hráč zařazen do skupiny dle uvážení jeho výkonnosti organizátorem soutěže. Ostatní hráči jsou následkem vložení tohoto hráče posunuti ze skupiny/do skupiny podle výsledků v žebříčku z předchozího roku.

d.    Přihlásit se mohou hráči i dodatečně.

                    i.    Budou však buď zařazeni do nejnižší skupiny ligy, nebo

                             ii.    mohou být nasazeni do vyšší skupiny na divokou kartu, musí však potvrdit svoji výkonnost alespoň jedním vyhraným zápasem v této skupině.

 

 1. 3.    Termíny

a.    Začátek ligy je vždy 12. ledna a konec 10. ledna následujícího kalendářního roku.

b.    Liga je časově rozdělena na kola. Každé kolo končí 10. den v měsíci a nové začíná 12. dne téhož měsíce.

c.    Z důvodu prázdnin jsou dvě letní kola rozvržena do intervalu 12.6. – 10.9., každé z těchto kol tedy trvá měsíc a půl.

d.    Hráči mohou odehrát zápasy své skupiny pouze v rámci kola. Výjimečně a ze závažných důvodů může organizátor soutěže povolit dohrání zápasu po konci kola, maximálně však do jednoho dne

 

 1. 4.    Vyhodnocení a pohyb hráčů mezi skupinami

a.    Zpracování průběžných výsledků probíhá cca jednou týdně na nástěnce ve SquashAreně a na webu SquashAreny.

b.    Po konci kola probíhá jeho vyhodnocení a přesuny hráčů mezi skupinami na základě výsledků v odehraném kole.

c.    Na základě vyhodnocení kola:

                       i.    Dva hráči s největším ziskem bodů ve skupině postupují do vyšší skupiny.

                      ii.    Dva hráči s nejnižším ziskem bodů sestupují do nižší skupiny.

                               iii.    Ostatní hráči zůstávají ve skupině.

                     iv.    Ve výjimečném případě nasazení nového hráče či odstoupení hráče z ligy v průběhu roku může organizátor soutěže umožnit postup pouze jednomu nejlepšímu hráči ze skupiny.

d.    Kritéria pro pohyb hráčů při shodě bodů ve skupině:

                        i.    více vyhraných zápasů, následně

                                 ii.    méně skrečovaných (tj. neodehraných vaší vinou) zápasů, následně

                                iii.    poměr setů, následně

                                iv.    více vyhraných setů, následně

                                 v.    vzájemný zápas.

 

 1. 5.    Výsledky, skreč, neodehraná utkání

a.    Výsledky zápasu se zapisují na recepci do "Knihy zápasů". Výsledek se potvrzuje podpisem jednoho z hráčů; povinně se zapisuje den a hodina zápasu.

b.    Pokud z jakéhokoli důvodu hráči nezapíší i odehraný zápas do 11. dne v měsíci, bude jim při vyhodnocení zapsán výsledek N:N.

c.    Pokud se zápas neuskuteční, je třeba nahlásit buď:

    i.     skreč z viny protihráče, který nereaguje anebo z jiného důvodu k zápasu nenastoupil (neskrečující hráč získává pět bodů, skrečující žádný bod) = 0:S, nebo

   ii.    skreč z vlastní viny (žádný bod pro mě, pět bodů pro neskrečujícího hráče) = S:0.

d.    Skreč se ani pro jednoho hráče nepovažuje za odehraný zápas.

e.    Pokud se hráči nestihli domluvit anebo se z jiného důvodu nedomluvili na zápase, nahlásí A:A (ani jeden nezíská body).

f.     Pokud oba hráči nic nenahlásí, bude zapsán výsledek N:N a oběma hráčům se odečtou dva body.

g.    Hráči si domlouvají své zápasy sami.

h.    Hráč, který se ani jednou za kolo neozve soupeři, bude nahlášen organizátorovi soutěže a poté mu bude udělena skreč z jeho viny. Hráč, který bez omluvy nebo udání důvodu neodehraje žádné utkání, bude upozorněn a při opětovné pasivitě z Arena ligy vyřazen.

i.      Pokud hráč dorazí na kurt pozdě a utkání se z tohoto důvodu nedohraje, tento hráč zápas prohrává; uhrané sety se mu započítávají.

j.      Pokud hráč z již započatého zápasu odstoupí, tento hráč zápas prohrává; uhrané sety se mu započítávají.

k.    Pokud hráč ve skupině odehraje pouze jediný zápas, může kdokoli z dané skupiny požadovat, aby byl tento výsledek zapsán jako skeč z viny nehrajícího hráče. Tento požadavek musí být vznesen včas, tj. nejpozději den před koncem kola, a to směrem k organizátorovi soutěže. Organizátor konkrétní věc posoudí z hlediska spravedlnosti vůči ostatním vyskrečovaným hráčům a rozhodne. 

 

 1. 6.    Bodové ohodnocení zápasů ve skupinách 

Výsledky zápasů a přidělené body

3 - 0 výhra

7 bodů

3 - 1 výhra

6 bodů

3 - 2 výhra

5 bodů

2 - 3 prohra

3 body

1 - 3 prohra

2 body

0 - 3 prohra

1 bod

A - A neodehráno

0 bodů oba hráči

N - N neohlášeno

 - 2 body oba hráči

 

 1. 7.    Bodové ohodnocení za účast v jednotlivých skupinách

a.    Hráč získá za účast v nejvyšší skupině (1. liga) 200 bodů; v každé další (nižší) skupině získá o 10 bodů méně, než lze získat ve skupině, která je nad ní.

b.    1. liga 200 bodů

       2. liga 190 bodů

       3. liga 180 bodů

       …obdobně pro další úrovně (skupiny).

 

 1. 8.    Bodové ohodnocení v turnajích Arena ligy

a.    Za samotnou účast v turnaji se každému hráči připisují 3 body.

b.    V turnaji se hráči za každý vyhraný zápas připisují 3 body.

c.    Účastníkovi turnaje je dále připsáno tolik bodů, kolik je hráčů v konečném pořadí umístěno pod ním, vynásobeno třemi (např. při 16 účastnících získá vítěz turnaje 15x3 = 45 bodů + 3 body za samotnou účast = 48 bodů + 3 body za každý vyhraný zápas).

d.   Vede se samostatný turnajový žebříček, do kterého se hráči započitávají pouze body získané ve 4 turnajích, v nichž získal nejvíce bodů.

e.   Do turnajového žebříčku se započítavají:

    i.  body za konečné umístnění v turnaji,

   ii.  body za vyhrané zápasy v turnaji,

  iii. body za samotnou účast v turnaji.

f.  Během roku se koná 5 až 6 turnajů Arena ligy.


 1. 9.    Celkový žebříček Arena ligy

a.    Do žebříčku se započítávají body:

    i.    získané ve skupině ligy (bod 6.),

   ii.  za účast ve skupině ligy (bod 7.),

  iii.  získané v turnajové žebříčku (bod 8.).

b.    Vyhodnocení žebříčku probíhá jednou ročně, a to na začátku kalendářního roku.

c.   Vítězem Arena ligy je hráč s nejvíce body v celkovém žebříčku.           

                        

 1. 10.    Hrací poplatky

a.    Hráči hrají zápasy ve skupinách za zvýhodněné ceny (300,- Kč - pásmo C, 170,-Kč - pásmo B, 140,-Kč - pásmo A).

b.    Startovné pro hráče činí 400,- Kč na sezonu.

c.   Startovné na turnajích Arena ligy činí 400,- Kč; pro mladší 18-ti let činí startovné 300,- Kč.

 

 1. 11.    Ceny pro vítěze
 • Poháry pro první tři hráče plus ceny v hodnotě 3000,- Kč, 2000,- Kč a 1500,- Kč.
 • Ceny pro první 3 neregistrované hráče u ČASQ.
 • Losování o ceny pro ostatní hráče: racket Bag, 3x permanentka na squash, permanentka s trenérem, tričko, šortky…