ON-LINE
REZERVACE

Badminton v Praze

Badminton se hraje na kurtu č.4, rozměr kurtu je 9,75 x 6,4 m a nodpovídá standartnímu rozměru badmintonového kurtu. Zapůjčení raket a míčku na hru ZDARMA !!!

Cena:
140,- Kč / hod 7:00 - 17:00
190,-Kč / hod 17:00 - 20:00
140,-Kč / hod 20:00 - 23:00

 

Badminton - jak se hraje (disciplíny)

Badminton je dynamický raketový sport, který se hraje v halových podmínkách. Kdo vyzkoušel tuto hru v podmínkách profesionálního sportovního centra nebo v tělocvičně s dobrým protihráčem nebo trenérem, musí souhlasit s tvrzením, že se jedná o zcela jinou hru, než je letní "plácání" u vody. Badminton je od roku 1992 (Olympijské hry v Barceloně) olympijský sport. Je to nejrychlejší raketový sport na světě. Díky obrovské popularitě především v Asii (Čína, Indonesie, Malajsie, Jižní Korea) patří mezi sporty s největší hráčskou základnou na světě.

Badminton se hraje ve sportovních halách a tělocvičnách na vyznačených kurtech rozdělených uprostřed sítí s výškou 155 centimetrů. V badmintonu se hrají tyto disciplíny:

  • Dvouhra - hraje jeden hráč proti druhému hráči (muž - muž, žena - žena).
  • Čtyřhra - hrají dva hráči proti dvěma hráčům (muž, muž - muž, muž nebo žena, žena - žena, žena).
  • Smíšená čtyřhra - hrají čtyři hráči, vždy muž a žena na každé straně.

Cílem hry je dosáhnout daného počtu bodů (standardně 21). Hráč získává bod, pokud soupeř udělá chybu. Chybou se rozumím, že nezásáhne míč, nepřehodí míč na stranu protihráče, vyhodí míč mimo kurt (do outu). Chybou se rozumí také zasažení sítě, pokud přes ni míč nepřejde. Chybou je i zasažení stropu. Chybou je také to, pokud se míč dotkne hráče nebo jeho oděvu. V párových disciplínách není povoleno "tečovat" míč. Znamená to, že pokud se při hře hráč dotkne míče, jeho spoluhráč již nemůže pokračovat ve hře. Míč, který se dotkne pásky sítě, ale přepadne na soupeřovu stranu (tzv. prase, prasátko), je považován za korektní a hra pokračuje. V tomto případě se však předpokládá omluva hráče, která takovýto míček zahrál :-). Zasažení pásky při podání je povoleno. Spadne-li míč na čáru, je považován za dobrý (jako do hřiště).

 

Badminton - název

Název pro tento sport vznikl podle anglického místopisného označení (Badminton House). Správný název je tedy badminton. Přestože má tento sport u nás poměrně dlouhou tradici (organizovaně má více než 50 let) a stále více příznivců a aktivních hráčů, stále je mezi lidmi název hry komolen. Setkat se můžete s tvary jako banbington, benbinton, banbington, bembington, bedbinton, begminton, begbinton a řadou dalších. Pokud se chystáte navšívit nějakou badmintonovou arénu, pamatujte, že jediné správné označení je badminton.

 

Badminton - historie hry

Badminton patří mezi nejstarší sporty na světě – první doložené záznamy o tomto sportu pocházejí ze 7. století, kdy Číňané provozovali hru zvanou Di-Dschian-Dsi. Na podobném principu odbíjení opeřeného míčku byla hrána v Japonsku hra Cibane a v Korei se potom badmintonový předchůdce jmenoval Tiye-Kitcha-Ki. Mimo asijský kontinent se badmintonu podobné hry provozovaly mezi indiány Severní, Střední i Jižní Ameriky a dokonce i ve středověké Evropě, kde však byla časem tato hra zapomenuta.

Dějiny moderního badmintonu se začaly psát hrou nazývanou jako poona, pojmenovanou podle indického města Puna, kde jej okolo roku 1850 „objevili“ britští vojáci. Ti hru přivezli do Anglie, kde o deset let později, v roce 1850 získala své současné jméno. Isaac Spratt svůj pamflet, ve kterém popisoval hru provozovanou v Badminton House vévodou z Beufortu, pojmenoval „Badminton Battledore – a new game“.